WWW.KAASEN.DK
Skriftlige arbejder - artikler
PR

Klumper

Home 

Top

Vindkraft

 

Artiklen er et genmæle til”Danish Wind Power, Export and Cost”- a CEESA (Coherent Energy and Environmental System Analysis) Research Project. Et papir, der er så tyndbenet, at det næppe lever op til betegnelsen “research project” endsige til de mest simple normer for videnskabelige arbejder – og det på trods af et enormt forfatterteam bag papiret.

 

 

 ®

Bedre beslutninger med Excel

 

Eksemplariske og gennemillustrerede undervisningsnoter for økonomifolk – fra novicen til nørden, fra sideopsætning til lodret opslag, fra kopiering til pivottabeller, fra trial and error til problemløser – baseret på dusinvis af store og små eksempler hentet fra enhver økonomistuderendes danske dagligdag og brugbare i enhver økonomiafdeling.

Indholdsfortegnelse

Kap. 1: Introduktion til Excel

Kap. 2: Formatering og layout

Kap. 3: Skærmtilpasning

Kap. 4: Formler og funktioner

Kap. 5: Kopiering og adressering

Kap. 6: Diagrammer og grafer

Kap. 7: Konsekvensanalyse – scenarier og datatabeller

Kap. 8: Sortering og filtrering

Kap. 9: Pivottabeller

Kap. 10: Målsøgning

Kap. 11: Problemløser

Opgaver (i regneark) til alle kapitler

 

 

Datamining af strukturnøgletal

  

Dagbladet Børsens Top500 oversigt over de 500 største virksomheder i Danmark giver nogle få centrale regnskabstal for hver enkelt virksomhed. Indeholder disse data brugbar information udover den umiddelbare der ligger i tallenes størrelse (og som af dagbladet Børsen bl.a. er anvendt til at rangordne selskaberne efter – størst overskud, flest ansatte, største omsætning o.lign.) og i givet fald: er det muligt at tappe den – gøre den tilgængelig og brugbar? Det er emnet for denne artikel. 
 

 

Value drivers 

 

Afkastningsgrad, egenkapitalforrentning og soliditet er centrale nøgletal i en regnskabsanalytisk vurdering af et selskab, men hvordan og i hvilken udstrækning påvirker de selskabets værdi? Med udgangspunkt i en simpel kursmodel vises hvordan og med hvilken effekt ændringer i disse nøgletal må forventes at påvirke kurserne. 

 

 

Karakterdannelsen

 

Er karaktergivning ”tacit knowledge” – en form for medfødt gave? Når man ser sig om i det pædagogiske landskab kan man nemt få den tanke. Her er det uhyre vanskeligt at finde denne opgave behandlet – hverken i faglige eller i debatmæssige sammenhænge. Eller måske er emnet bare ikke rigtigt comme il faut i konsensussamfundet? En empirisk analyse.

Tillæg: Kommentar til karakterkommissionen betænkning – et akademisk mentalakrobatisk bestillingsarbejde udført af Katherine Richardson for undervisningsminister Bertel Haarder.

 

 

Information og aktiekurser 

 

To forskere fra Odense Universitet har undersøgt om Børsinformations Analyser indeholder brugbar / værdifuld information. Artiklen, der er et fotografisk genoptryk fra 'finans/invest 4/82', giver svar på tiltale. 


 

Ineffektiv kursdannelse  

 

Systematisk kursudvikling giver store muligheder for at opnå overnormal forrentning af investeringerne. Første "event-studie" af det danske aktiemarked. Fotografisk genoptryk af artikel i  'juristen og økonomen' nr. 2 15. jan. 1977 

 

Copyright © Christian Kaasen

Send kommentarer til redaktøren af denne side admin@kaasen.dk

http://www.kaasen.dk/index.html

Sidste ændring: 23-10-2010