Grus, godter og guldklumperNogle magter kuppet
andre kupper magten
- mange gør ingenting cogito ergo sumText Box: Nice girls take what they get
smart girls get what they take

Folk har den mærkelige opfattelse, at de taler sandhed, blot fordi de ikke lyver

                                 K. K. Steincke

 
           
 

 

Text Box: Fabricata diem
Uvidenhed er en god ting - 
den giver anledning til mange 
interessante diskussioner
 

 

 

 

 


Text Box: Stuurt, stuurt nummer siger ‘den hvide klovn’ altid fuld af ubegrundet selvovervurdering når han skal bedømme sine egne gerninger

Ingenting er så ærgerligt, som når man diskuterer med en person og med gode argumenter gør sig umage for at overbevise ham og så pludselig opdager, at det ikke er hans forstand man har med at gøre, men hans vilje. Han vil ikke forstå

                                            Schopenhauer

 

 

En yndet form for polemik

består i det probate trick,

at dutte folk en mening på,

hvis vanvid alle kan forstå

                               Piet Hein

 

 
When going gets tough
-the tough get going
Vertical Scroll: Omme principium grave

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Man finder let et rim på struds

hvis man er lidt poetisk

det kan med sol og bølgebrus

vel klares rent fonetisk.

På andre svære rim man godt

kan bruge flere timer,

for på kartofler er det blot

to graders frost, der rimer

                                        S. Thøgersen

 

 

Text Box: Det er de langsomme, der er foran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 


Text Box: Tusindmilefærden begyndte med det første skridt
                                    Kung-fu-tse

                                                                                                                                                                                                                                   


 

 


                                 Jeg har ikke fundet grundlag for kritik

Jeg mener at man burde gøre....

Jeg finder det ikke tilfredsstillende

Jeg står uforstående overfor handlemåden

Jeg finder det beklageligt

Jeg finder det kritisabelt

Jeg finder det uheldigt

Jeg finder det meget beklageligt

Jeg finder det meget kritisabelt

Jeg findet det meget uheldigt

Jeg finder det helt uacceptabelt

Jeg finder det helt utilstedeligt

-          når ombudsmanden taler med store bogstaver

 

 

Horizontal Scroll: Abstine et sustine            


                             

 


If Operating Systems Ran The Airlines

 

UNIX Airways

 

Everyone brings one piece of the plane along when

they cometo the airport. They all go out on the runway and put the

plane together piece by piece, arguing non-stop about what

kind of plane they are supposed to be building.

 

Air DOS

 

Everybody pushes the airplane until it glides, then they jump

on and let the plane coast until it hits the ground again.

Then they push again, jump on again, and so on...

 

 

Mac Airlines

 

All the stewards, captains, baggage handlers, and ticket agents look and act exactly the same. Every time you ask questions about details, you are gently but firmly told that you

don't need to know, don't want to know, and everything will be done for you

 without your ever having to know, so just shut up.

 

 

windows Air

 

The terminal is pretty and colorful, with friendly stewards,

easy baggage check and boarding, and a smooth take-off. After

about 10 minutes in the air, the plane explodes with no warning whatsoever.

 

 

Windows NT Air

 

Just like Windows Air, but costs more, uses much bigger planes,

and takes out all the other aircraft within a 40-mile radius

when it explodes.

                                        

Linux Air

 

Disgruntled employees of all the other OS airlines decide to start their own airline. They build the planes,

ticket counters, and pave the runways themselves. They charge a small fee to cover the cost of

 printing the ticket, but you can also download and print the ticket yourself. When you board

 the plane, you are given a seat, four bolts, a wrench and a copy of the seat-HOWTO.htrnl.

Once settled, the fully adjustable seat is very comfortable, the plan leaves and arrives on

 time without a single problem, the in-flight meal is wonderful. You try to tell

customers of the other airlines about the great trip, but all they can say is,

"You had to do what with the seat?"

 

 

 

Text Box: Med lov skal land bygges
-og med magt ret sikres
 

 

 

Explosion 2: Lay´s law:
Hellere en Skilling i Enron end en dollar i WorldCom